16 July, 2008

lelaki yang dinaungi awan
...Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa terdapat tujuh golongan manusia yang dijamin masuk syurga dan akan dilindungi Allah di saat tidak ada lagi pelindung selain Dia, iaitu:

a. Pemimpin yang adil.
b. Seorang pemuda yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah.
c. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid.
d. Dua orang yang saling menyayangi kerana Allah. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah.
e. Seorang laki-laki yang apabila dirayu oleh wanita cantik, berkedudukan dan kaya, ia berkata: “Tidak ... saya takut kepada Allah.”
f. Laki-laki yang bersedekah dengan rahsia, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang dikeluarkan oleh tangan kanannya.
g. Laki-laki yang berzikir kepada Allah secara sembunyi, air matanya berlinang kerana takut kepada Allah.

.....

Diceritakan bahawa seorang pemuda jatuh hati kepada seorang dara. Mereka sebenarnya adalah berjiran. Ketika hari mulai pagi, gadis itu berangkat ke sebuah desa, nun jauh... seorang diri. Ia berangkat ke sana atas perintah keluarganya untuk suatu keperluan. Tak disangka, langkahnya diikuti pemuda jirannya. Dekat sudah jarak mereka berdua. Dalam dada si pemuda telah menggumpal gelora harapan. Ia rayu gadis itu, ia pujuk agar menuruti kehendaknya. Tetapi gadis itu petah menjawab: “Saya takut kepada Allah.”
Kalimat pendek itu menjebak perasaan si pemuda. Ia berkata, “Kau takut kepada Allah? Duhai... mengapa aku tidak takut?” tanyanya kepada hatinya sendiri. Langkah pemuda itu terhenti seketika. Ia patah balik dan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia merasakan haus yang amat sangat, sementara langit panas membakar. Hampir saja ia pengsan. Saat itulah ia bertemu seorang soleh dari bangsa Israil.

Di hadapan orang soleh itu ia menceritakan kehausannya. Orang soleh itu berkata, “Mari kita berdoa, semoga Allah melindungi kita dengan naungan awannya hingga sampai ke desa.”

“Berdoa....? Saya tidak mempunyai amal soleh apapun. Tetapi... kita memang perlu naungan. Berdoalah tuan, saya akan mengamini.”

Orang soleh itu segera memanjatkan doa, dan si pemuda mengamini dengan penuh pengharapan. Tiba-tiba awan datang di atas kepala mereka, menaungi perjalanannya hingga sampai ke desa. Ketika pemuda itu masuk ke rumahnya, hilanglah awan yang menaungi itu. Orang soleh itu menatap si pemuda. Dia melihat bahawa pemuda itu memiliki suatu amal baik, maka ia bertanya, “Ceritakan kepadaku, apa yang pernah kau lakukan?”

Dengan jujur ia bercerita mengenai perbuatannya yang hampir saja ia lakukan kalaulah tidak ingat terhadap ancaman Allah. Mendengar itu orang soleh berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat itu, sentiasa berada di sisi Allah, dalam suatu kedudukan yang tiada seorang pun di dalam kedudukan itu. Dan di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam syurga dan dikahwinkan dengan bidadari-bidadari yang kecantikannya tak dapat dibayangkan”.

......

13 July, 2008

Bentuk Eksploitasi Dan Manipulasi Kelas Sosial

Konsep kelas adalah merupakan satu kumpulan masyarakat yang besar yang terikat dalamnya bersama-sama satu perhubungan ekonomi yang tertentu di dalam satu bentuk cara pengeluaran. Setiap kelas mempunyai kuasa, status dan ganjaran yang berbeza-beza. Kumpulan kelas di sini merujuk kepada kelas sosial yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Perhubungan yang terjalin di antara kelas-kelas sosial adalah bersifat eksploitasi, penindasan dan juga mempergunakan. Kelas yang kuat akan mempunyai banyak kepentingan atau kelebihan ke atas kelas yang lemah. Di sini wujud dominasi kelas yang kuat terhadap yang lemah.

Perhubungan sosial dalam masyarakat atau negara ditentukan melalui sifat kelas dan ciri perjuangannya. Ciri perjuangan tersebut samada pada zaman feudal “golongan tuan tanah dengan hamba” atau pada zaman kapitalis “golongan pemodal dan buruh”. Teori kelas ini juga turut dikenali sebagai teori Marxis yang menganggap teori pluralis tentang persaingan kumpulan berkepentingan sebagai satu topeng yang menyembunyikan satu realiti yang membahagikan masyarakat kepada kelas-kelas yang bertentangan (Ghazali Mayudin 2006).

Sepanjang sejarah manusia, masyarakat keseluruhannya memiliki dan mengawal alat-alat pengeluaran. Golongan ini menindas golongan yang tidak memiliki alat pengeluaran. Oleh sebab itu, timbulnya konflik antara penindas dan yang ditindas. Mengikut Karl Marx (dalam Syed Ahmad Hussein 1994), sejarah manusia adalah sejarah manipulasi atau penindasan satu kelas ke kelas yang lain. Pertentangan ini dikenali sebagai “class struggle” atau pertentangan kelas. Pertentangan kelas sosial ini telah berlaku sejak zaman feudal lagi. Semasa zaman feudal golongan yang memiliki alat-alat pengeluaran yang utama iaitu tanah. Mereka juga dikenali sebagai tuan tanah. Manakala golongan yang ditindas terdiri daripada golongan rakyat biasa dan hamba. Golongan rakyat dan hamba dipaksa bekerja dan dibayar upah yang sekadar untuk meneruskan hidup. Manakala golongan pemilik tanah yang mendapat segala hasil daripada alat pengeluaran (tanah) yag diusahakan oleh rakyat biasa dan hamba.

Berdasarkan keadaan tersebut, telah berlaku eksploitasi dan penindasan terhadap satu ke kelas yang lain. Ketika di zaman pertengahan (midevil), pemikiran rakyat masih dalam kongkongan pihak gereja, golongan bangsawan dan raja. Hubungan yang wujud di antara mereka bersifat eksploitasi. Di zaman feudal, kajian yang dibuat oleh Gullick (1958), memperlihatkan betapa berkuasa raja yang memerintah iaitu ruler ke atas rakyat yang diperintah ruled. Manakala manipulasi atau eksploitasi di zaman kapitalis adalah diantara pemodal (bourjuis) dan pekerja (proletariat). Di sini wujud satu bentuk perhubungan yang bercirikan eksploitasi dan permusuhan di antara dua kelas yang berbeza. Pendekatan dan pertentangan kelas pada ketika itu dipengaruhi oleh Karl Marx yang mana hanya melihat masyarakat hanya terbahagi kepada dua kelas iaitu bourjis dan kelas proletariat. Menurut Syed Ahmad Hussein (1994: 134), zaman Karl Marx merupakan zaman kemuncak penindasan ekonomi kapitalisme dan penderitaan golongan pekerja. Karl Marx sendiri tidak mempunyai kerja dan pendapatan yang tetap. Hidupnya dalam kemiskinan, tiga daripada empat anaknya mati kerana kekurangan makanan dan ubat. Keadaan ini adalah faktor yang mempengaruhi perjuangan Karl Marx untuk membela golongan miskin dan tertindas yang terdiri daripada kelas pekerja. Oleh sebab itu, Karl Marx menumpukan tenaga inteleknya kepada soal ini.

Perkara yang sama kini berlaku di Malaysia apabila boleh dikatakan wujud dua bentuk kelas yang saling bertentangan kehendak dan sifatnya. Kelas yang pertama ialah kelas pemerintah “ elit” dan kelas kedua kelas yang diperintah “rakyat”. Tidak kiralah sama ada kelas yang diperintah itu menduduki kelas pertengahan, kelas bawahan, dan kelas professional, ia termasuk dalam kelas yang diperintah. Tindakan atau dasar kerajaan yang di ambil misalnya dengan menaikkan harga bahan bakar kepada suatu jumlah yang tidak munasabah dan menyebabkan golongan yang diperintah tertindas merupakan satu bentuk eksploitasi moden yang dilakukan oleh golongan pemerintah lantaran mempunyai kuasa dan mengawal sumber pengeluaran.


Kajian terhadap politik Malaysia lebih bersifat perkauman dan ras terutamanya dari perspektif percaturan kuasa di antara Melayu dengan bukan Melayu. Terdapat kritikan terhadap kajian yang berbentuk demikian adalah pendekatan berbentuk mudah atau linear sifatnya (tidak berubah). Hubungan Melayu dengan bukan Melayu perlu dillihat dari sudut pusingan atau bersifat dialektif. Hanya kajian dari pendekatan ini sahaja, maka hakikat politik Malaysia dapat difahami dengan lebih menyeluruh atau holistik. Pendekatan baru ini juga dikenali dengan pendekatan kelas.

Pendekatan kelas amat dipengaruhi oleh Karl Marx yang mana melihat masyarakat terbahagi kepada dua (pemodal dan pekerja). Hubungan diantara dua kelas tersebut bersifat eksploitasi dan permusuhan. Golongan pemodal mengeksploitasi golongan pekerja. Golongan pemodal adalah juga golongan yang kaya dan berkuasa. Hakikat ini juga berlaku dalam sejarah kehidupan manusia dari hingga sekarang. Di zaman feudal, kajian yang dibuat oleh Gullick (1958), memperlihatkan betapa berkuasanya raja yang memerintah (ruler) keatas rakyat yang diperintah (ruled). Hubungan ini adalah berbentuk eksploitasi dan memperalatkan. Kepatuhan rakyat kepada raja diperkukuhkan lagi dengan pelbagai bentuk perintah sanction yang bersifat jelas seperti hukuman yang dikenakan dan juga simbolik seperti dalam konsep daulat. Di peringkat daerah, hubungan yang sama juga wujud diantara pembesar dan juga pengikut. Begitu juga di peringkat kampung antara elit tempatan dan, tuan tanah dan petani. Hal ini bertepatan dengan apa yang diperkenalkan oleh Karl Marx (eksploitasi). Selain itu, kajian yang dibuat oleh Syed Hussain Ali ke atas masyarakat Melayu juga membenarkan hakikat ini.

Namun kajian yang menggunakan pendekatan kelas di kalangan masyarakat Cina dan India belum diusahakan dengan bentuk yang gigih di Malaysia. Kepatuhan rakyat terhadap raja dalam masyarakat feudal bukan semata-mata digerakkan oleh unsur yang bersifat eksploitasi umpamanya hukuman yang berbentuk fizikal tetapi kepatuhan rakyat juga digerakkan oleh nilai simbolis yang melihat raja memiliki kuasa ghaib atau laur biasa. Namun wujud juga pandangan hidup yang sebegitu (kepatuhan kepada raja) bukan sahaja berdasarkan oleh rasa takut tetapi juga perasaan hormat yang tinggi. Apa yang disebut oleh Max Weber sebagai sifat yang menghormati (deference).

Menurut Gramsci, menjelaskan betapa pentingnya ideologi pemerintah dalam menentukan sturuktur ekonomi yang bukan semata-mata dipaksa oleh rakyat tetapi diakui dan diterima (Ghazali Mayudin et.al 2006). Dalam membezakan sesuatu kelas, Max Weber mempunyai pandangan yang berbeza dengan Karl Marx. Menurut Max Weber yang membezakan sesuatu kelas dengan kelas yang lain bukan sahaja berdasarkan faktor material tetapi juga bukan material. Berpandukan kepada angkubah tersebut, Syed Hussain Ali mengkategorikan elit politik BN, dalam UMNO, MCA dan MIC sebagai tergolong dalam satu kelas yang sama dan tersendiri.

Namun Golongan elit inilah yang memerah dan menguasai segala hasil kekayaan Negara. Rakyat bawahan hanya menikmati segelintir kecil daripada hasil Negara yang berjumlah berbilion ringgit. Wujud satu jurang kelas yang dalam atau jauh di antara golongan elit pemerintah dengan rakyat bawahan tidak mengira sama ada melayu, cina dan india. Golongan elit pemerintah hanya turun mendekati rakyat apabila tibanya musim pilihanraya di mana nasib dan kedudukan mereka sebenarnya ditentukan oleh golongan kelas bawahan atau golongan yang diperintah. Namun ketidakmatangan golongan yang diperintah terutamanya yang berada di luar bandar menyebabkan elit Umno, Mic dan Mca terus berkuasa dengan menggunakan konsep permuafakatan. Padahal berdasarkan situasi politik semasa selepas pilihan raya umum ke 12, konsep permuafakatan yang digunapakai oleh para pengkaji tidak lagi relevan untuk dianalisis terhadap parti BN yang mana menyaksikan berlaku perpecahan dari segi pentadbiran sama ada dalam UMNO, MIC dan MCA. Teori permuafakatan mungkin relevan jika digunakan untuk menganalisis gabungan pakatan rakyat yang berjaya menawan lima buah negeri selepas pilihan raya umun ke 12 tahun 2008.