18 April, 2009

ketuanan Melayu atau ketuanan Islam

Hanya Islam mampu menemukan seluruh kaum dan mengiktiraf kepelbagaian bangsa.

No comments: