01 May, 2008

ILMU.....PERLUNYA ILMU KERANA KEPERLUAN UNTUK TAKUT KEPADA ALLAH (S.W.T).
MENCARINYA ADALAH PENYEMBAHAN KEPADA ALLAH(S.W.T). MEMPELAJARINYA ADALAH KEPUJIAN. BERSUSAH KERANANYA ADALAH JIHAD. MENGAJARNYA KEPADA ORANG YANG TIDAK TAHU ADALAH SEDEKAH. MEMBERINYA PADA YANG LAYAK ADALAH KELEBIHAN. ILMU ITU KAWAN DALAM PERJALANAN. ILMU ITU SAHABAT DALAM KESUNYIAN. ILMU ITU PETUNJUK DALAM AGAMA. ILMU ITU CAHAYA UNTUK MEREKA DALAM KEGEMBIRAAN MAHUPUN KESUSAHAN.

IA KAWAN KEPADA HATI YANG ASING DAN MENJADI JALAN KE SYURGA. DENGANNYA ALLAH(S.W.T) MEMULIAKAN BANGSA. DENGANNYA MEREKA MENJADI KETUA DAN PETUNJUK KEBAIKAN. SETIAP YANG KERING DAN SEGAR MEMOHON KEAMPUNAN UNTUK MEREKA TERMASUKLAH IKAN DI LAUT, ULAT DAN CACING DI HUTAN, LEMBU DAN KAMBING HINGGALAH BINATANG DI LANGIT MEMOHON KEAMPUNAN UNTUK MEREKA.

IA MENGHIDUPKAN HATI YANG MATI. IA ADALAH CAHAYA KEPADA MATA DALAM KEGELAPAN DAN MEMBERI KEKUATAN KEPADA BADAN SETELAH MEMBUANG KELEMAHAN. DENGANNYA MANUSIA MENCAPAI KEALIMAN. BERFIKIR DENGANNYA IBARAT PUASA, DAN BELAJARNYA ADALAH SEPERTI SOLAT. DENGANNYA PERTOLONGANNYA ALLAH(S.W.T) DIIKUTI DAN DISEMBAH.DENGAN PERTOLONGANNYA AMARAN DAN PERINGATAN TENTANG AZAB ALLAH(S.W.T) DIBERI. DENGAN PERTOLONGANNYA KEAGUNGAN ALLAH(S.W.T) DIFAHAMI. IKATAN DARAH DIKEKALKAN DAN BENDA YANG HARAM DIKETAHUI .....ILMU

"kata-kata Muaz bin Jabal tentang ILMU di dalam IHYA ULUMUDIN karangan Imam Al Ghazali.."


"apalah ertinya cinta kepada ilmu tanpa disertakan dengan kesetian dan dibuktikan dengan amalan"
(yasin_08)

No comments: