21 June, 2008

1924Semua hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Hadith mesti dilaksanakan dalam semua urusan kehidupan, samada urusan ibadat, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Firman Allah s.w.t:

Maksudnya : “maka janganlah kamu takut kepada manusia, dan takutlah kepadaku, janganlah kamu menjual beli ayat-ayat Allah dengan dengan harga yang murah, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir" (Al-Maidah: 44)

Dapat difahami dari ayat ini bahawa orang-orang yang beriman rela menghukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya dan menerima hukum itu dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Tiada perasaan ketidakpuasan hati atau tidak bersetuju dengan hukuman tersebut dan jauh sekali dari menukar hukum Allah itu dengan hukuman ciptaan makhluk yang hina. Oleh sebab itu, melaksanakan hukum-hukum atau undang-undang Allah merupakan suatu kewajipan dan tanggungjawab yang besar yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan seharian.

No comments: